Chính Sách Bảo Mật

Các thông tin cửa hàng sẽ thu thập của khách hàng: Địa chỉ IP truy cập, loại trình duyệt, lịch sử sản phẩm đã xem, [ Họ tên, SĐT, Địa Chỉ – Trường hợp khách hàng cung cấp ]

Các thông tin cá nhân: Họ tên, SĐT, Mail,  Địa Chỉ của khách hàng sẽ được cửa hàng giữ bí mật tuyệt đối, và chỉ được cung cấp cho bên thứ 3 (Trường hợp trả góp Online/Giao hàng) nếu được sự đồng ý từ phía khách hàng